ALBASHAYER ALHASHMI

أبْغِي إِلَهِي جنّةً ؛ فيْهَا هنَاااااائِيْ :")

الجنّهہ ياربي :" طااااال إشتياقِي :" ()