Albert Grau

Barcelona

Direcció de producció / Dirección de producción / Executive production

Producció de televisió, gales, events, exposicions, audiovisuals, vídeo i multimèdia / Producción televisión, galas, eventos, exposiciones, audiovisuales, video y multimedia / Television, events, expositions, audiovisuals, video and multimedia production.

Project manager des de inici fins entrega de producte / Project manager desde inicio hasta entrega de producto / Project manager and trouble shooting to deadlines.

Pressupostos, elaboració, planificació i control / Presupuestos, elaboración, planificación y control / Budgeting Cost, scheduling and budget analyses.

Control de costos i efectivitat dels recursos humans i tècnics / Control de costes y efectividad de los recursos humanos y técnicos/ Streamlining the development and production process.

Selecció, formació i organització d’equips / Selección, formación y organización de equipos / Team selection, formation and organization.

Contacte, negociació, contractació i gestió d’artistes i talents / Contacto, negociación, contratación y gestión de artistas y talentos / Artists and talent contact, negotiation and contraction.

Selecció, contractació i negociació dels proveïdors adequats al projecte / Contratación, negociación y selección de proveedores adecuados a proyecto. / Selection, negotiation and contracting the most convenient suppl

  • Work
    • Production