Albert Arias Sans

Llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Master en Gestió de les Regions Metropolitanes Europees per la Universitat Erasmus de Rotterdam. Màster en Mediació Comunitària (UAB). Etern doctorand.

Actualment és investigador al Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la Universitat Rovira i Virgili i col·laborador a l'àrea de postgrau en Gestió de la Ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya.

Consultor en temes urbans i territorials, ha realitzat diversos treballs sobre segregació social metropolitana, paisatge i renovació urbana i geografia de les sexualitats. Ha estat professor i coordinador de diversos programes de postgrau relacionats amb la gestió urbana i la ciutat.

Publicacions destacades:

- Arias Sans, Albert; Russo, Antonio Paolo (2009) “Student Communities and Landscapes of Creativity: How Venice `The World's Most Touristed City' is Changing” in European Urban and Regional Studies 16 (2)

- Arias Sans, Albert; Borja, Jordi (2007) “Metropolitan Cities: Territory and Governability, the Spanish Case” in Built Environment, 33 (2)

Membre co-fundador de www.latramaurbana.net