Albert Llimona

Father in Mataró, España

Albert Llimona

Father in Mataró, España

Administratiu de comerç exterior, aficionat a l'escriptura i a les xarxes socials, animalista, filòleg i moltes coses més