Albert Sales

Barcelona

Recerca, comunicació i incidència per lluitar contra la pobresa i les desigualtats // Investigación, comunicación e incidencia para luchar contra la pobreza y las desigualdades //Fighting against poverty and inequality through research, communication and advocacy.

Blog

  • Work
    • research
  • Education
    • Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració per la UPF
    • Máster en polítiques públiques i socials per la UPF
    • Diploma d'estudis avançats pel departament de teoria sociològica UB