alec amar

Student in New York

יש לי משפחה גדולה מהרבה מקומות בעולם. המשפחה שלי מצד האבא נולדה בצרפת והרבה אנשים במשפחה גר שם היום. הסבים נולדים בצרפת. האבא שלי נולד בצרפת בשנה 1964. האבא גדל בעיר ליון עד עשרים ואחרי הוא הלך לניו יורק. הוא עבד באופנה בכל החיים. הסבתא שלי במצד האבא יש אחד-עשרה אחים. אני הלכתי לצרפת הרבה פעמים לבקר את הסבתא וכל המשפחה שם.

המשפחה שלי מצד האמא נולדה וגרים בישראל. הסבא שלי נולד במצרים עם עשר אחים. מתי הסבא היה ארבע עשרה הוא הפך מלח. הוא נסע בסירה על כל הירופה. אחרי העבר לישראל ואחרי חמש שנים הוא עבר לניו יורק. הסבתא שלי נולד בניו יורק וללכת ליוניורסיתה ניו יורק. האמא שלי נולד בניו יורק בשנה 1969. האמא הלכה לניו יורק יוניורסיתה.

אני נולד בניו יורק בשנה 1995. אני הלכתי לבית ספר בניו יורק עד שמונה עשרה. אחר כך אני עברתי ללוס אנגלס. מתי אני בן ארבה עשרה הבן דוד עבר לניו יורק איתי. הוא נולד בצרפת ושלוש שנים מבוגר ממני. יש לי הרבה זכרונות טובים איתו. פעם אחת אנחנו הלכנו לקוסטה ריקה. יום אחת אנחנו הלכנו לתפוס דגים ואחרי אנחנו אכלנו את הדגים. גם אני שחק גולף וספורטאים בטיול. הטיול הרבה כיף. בזמן אחר אני הלכתי על הצעדה של החיים צם הבן דוד והלכתי שבוע אחד לפולין ושבוע אחד לישראל. בפולין אני ראתי את המחנות השואה. בישראל אני הלכתי על הרבה טיולים רגלים ולמדתי את כל ההיסטוריה של המדינה.