Alejandro Hita García

Sóc Alejandro tinc 11 anys vic a Badalona i estic estudiant en una escola anomenada Escoles Arrels Esperança