Make a name for yourself, like Alex.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Alex Morales López

Tinc 20 anys. Sóc de Catalunya. Ara mateix estic a uns mòduls d'informàtica de grau mitjà.I quan acabi els estudis seré programador informàtic.