Aleksandar Arnautović

Arnautovic Aleksandar je rođen u Debrcu, živi i radi u Beogradu, gde je završio Fakultet organizacionih nauka, smer informacioni sistemi i tehnologije.