Александар Пармантије

Београд

Биографија:

1987: Рођен у Смедереву.

1994 - 2002: ОШ „Димитрије Давидовић” у Смедереву.

2002 - 2006: СШ „Гимназија Смедерево” у Смедереву.

2006 - 2010: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Основне академске студије, Одсек за конструкције.

2010 - 2011: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Дипломске (Мастер) академске студије, Одсек за конструкције.

2011 - Данас: ЈКП "Београд-пут", Служба за одржавање мостова и пролаза.

  • #masterinženjergrađevinarstva
  • #konstrukcije
  • #civilengineer
  • #mscincivilengineering