Aleksandra Urbanowska

Working, Living, and Cooking in Warszawa, Polska


Aleksandra Urbanowska urodziła się w Warszawie w 1987r. Przez większą część swojego życia mieszkała w pod Warszawskim Piasecznie, gdzie zaczynała swoją edukację. Już w liceum wykazywała duże zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i literaturą, co zaowocowało studiami na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na specjalizacji Logika. Jeszcze przed obroną Licencjatu na temat błędów w dowodzeniu, ukończyła studia podyplomowe Media, Moda Marketing w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oraz zaczęła pracę w branży dóbr luksusowych. Studia na Wydziale Filozofii zakończyła obroną pracy na temat Jerzego Pelca koncepcja języka- znaczenie znaku w języku.

Życiowe wybory, rodzinne tradycje i potrzeba rozwoju zawodowego skłoniły ją do ukończenia studiów MBA w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, gdzie dostała solidne wykształcenie z zakresu zarządzania i budowy strategii firmy. Studia MBA stały się spoiwem wcześniejszych zainteresowań, talentów i ambicji, owocując lepszym zrozumieniem dla świata biznesu i sprawniejszym zarządzaniem nowymi projektami.

Pierwsze doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu zespołami nabierała jako freelancer w magazynie Fabrikon Magazine, gdzie odpowiedzialna była za dział Make-up. W tym samym czasie, w 2009r. zaczęła pracę w firmie La Passion du Vin, inportującej wina klasy premium z całego świata, gdzie zdobyła doświadczenie w budowaniu strategii, zarządzaniu ryzykiem i pracy w środowisku międzynarodowym. Po krótkim czasie w branży dóbr luksusowych nawiązała współprace z wieloma markami odzieżowymi, studiami fotograficznymi i fotografami, by w lipcu 2012r. zostać współwłaścicielem i współtwórcą marki Invited Magazine, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora artystycznego. W 2012r. zaczęła pracę dla niemieckiej firmy AMBRA S.A. obecnie największego importera win w Polsce, gdzie brała udział w wielu projektach dotyczących rozwoju sieci detalicznej, systemu szkoleń i obsługi klienta.

Wraz z początkiem maja 2016r. zaczęła współpracę z Włoskim gigantem odzieżowym Calz Polska, gdzie wspiera i koordynuje sprzedaż na terenie Warszawy.

  • Work
    • Calz Polska
  • Education
    • Warsaw School of Economics
    • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw