Aleksandra Jokic

Student in Novi Sad, Serbia

Hire me

Zdravo. ja sam Aleksandra Jokić i idem u SŠ " Svetozar Miletić" . Turistički sam tehničar i završavam treću godinu. Živim u Novom Sadu.