Alex Vakhitov

Russia, Krasnoyarsk

Python/Django developer