alex yue

Những con người hay cười là những kẻ ngốc với nước mắt trong tim.

Park Chanyeol.