Make a name for yourself, like Alexander.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Alexander Eliesen

Oslo

Jeg har en bachelorgrad i Kultur og ledelse, er utdannet skuespiller og prosjektdesigner.

Jeg kaller meg selv en kulturingeniør, og bruker ledelse, markedsføring og økonomi til å skape gode forhold for kreative folk.