Alexander Hansson

Hardcore McDonald's worker.

Extrem samhällsvetare.

Definitionen av street-smart.