AlexanderJamma

Ukrane. Lviv.

I liv

  • Education
    • Lviv Polytechnic National University