Alexander Prendes

Copy Writer & Video Editor in Miami Lakes, Florida

View my portfolio
  • Education
    • University of Miami