alexis007 alexis007

geodeta Złotoryja. Gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę geodezyjną na terenie całego Dolnego Śląska. Wykonujemy mapy do celów projektowych, wytyczenia, inwentaryzacje, podziały