Aleksandra Lazović

Učenik srednje Ekonomske škole, smer poslovni administrator, glumica, član omladinskih organizacija.