Oleksandr Lyakhovetskyy

Odessa, Ukraine

  • Work
    • TechInsight, Odessa, Ukraine
  • Education
    • 100 Odessa, Ukraine
    • Odessa State Polytechnic University