Salapee Masapa

Yala, Thailand

คนธรรมดา ๆ ที่ชอบเรื่องไอที ศึกษาในคณะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บบล็อกเผยแพร่ทิปไอที ทิปคอมพิวเตอร์ สนุกกับการสร้างบล็อก (ไอทีเล่น ๆ ทิปไอที ทิปคอมพิวเตอร์)

อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยบรรยากาศที่มีเสียงดังปุงปัง ๆๆ อยู่บ่อย ๆ แต่อยู่ได้ด้วยความสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ชอบความสงบเรียบร้อย

  • Education
    • YIU