Alfonso Salmerón

Alfonso Salmerón

Psicòleg i Psicoterapeuta

Màster en Psicopatologia Psicoteràpia Psicoanalítica i

Psicoteràpia Adults, Infantil i de Família

Assessorament en la parentalitat. Consultor familiar

Treballo a Rovira Clínic

www.alfonssalmeron.com

asalmeron@roviraclinic.com

Rius Taulet, 53

Gavà