Make a name for yourself, like Alfred.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Alfred Bosch

Proposem una renovació de la candidatura municipal per aspirar a l’alcaldia de la ciutat, amb sensibilitat social. Un projecte ambiciós amb voluntat de canvi, perquè és necessària una alternativa al model de ciutat actual, que pugui cosir-la i que elimini les fractures entre barris que cada cop s’han anat fent més grans.