Make a name for yourself, like Zakład Wydawniczo-Handlowy ALGOL.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Zakład Wydawniczo-Handlowy ALGOL Bogdan Dąbrowski

Szanowni Państwo,

Nazywam się Bogdan Dąbrowski, jestem autorem i wydawcą środka dydaktycznego nr 0486/98 do nauki fizyki i astronomii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (do sprawdzenia w internetowym wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej).