Ali Kaya

QNB Finansbank in Istanbul, Türkiye

Ali Kaya

QNB Finansbank in Istanbul, Türkiye

View my portfolio
  • Education
    • Anadolu University