Ali Roboubi

شرح بسیار کوتاهی در معرفی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آقای مهندس ربوبی

و نقش او در اقتصاد کشور ایران

آقای مهندس علی ربوبی در سالهای قبل از انقلاب به مدت ۱۵ سال مدیریت و مسئولیت تحقیقات پنبه کشور را به عهده داشت. در آن زمان ایران با داشتن ۳۶۰ هزار هکتار مزارع پنبه یکی از کشورهای عمده پنبه خیز دنیا محسوب می شد و صادرات فرش و پنبه مهمترین صادرات غیر نفتی ایران بود که نقش بزرگی در اقتصاد کشور داشت؛ ولی دو مانع بزرگ موجب تنزل شدید میزان محصول پنبه کشور شده و هر ساله خسارات زیادی به زارعین پنبه کار کشور وارد می کرد: یکی استفاده از ارقام بومی غیر اصلاح شده با عملکرد و کیفیت بسیار پائین و دیگری وجود دو بیماری قارچی در مناطق شمالی کشور بود.

مدیریت آقای مهندس ربوبی در هدایت یک گروه کارشناسان ایرانی و فرانسوی طی سالها تلاش و بررسی در سطح کشور و با اعمال روشهای علمی اصلاح نباتات منجر به تولید دو رقم بذر اصلاح شده و بسیار پر محصول و کاملا مقاوم به بیماری گردید که به نام ساحل و ورامین نامگذاری شد و به صورت بذر مادری در اختیار زارعین قرار گرفت. کاشت ارقام مذکور،هم میزان تولید را چند برابر افزایش داد و هم با کنترل بیماریها، موجب توسعه سطح کشت پنبه کشور و بالا رفتن درآمد زارعین گردید. صادرات الیاف پنبه چند برابر و درآمد ارزی کشور از این بابت افزایش چشمگیر یافت.

آقای مهندس ربوبی شخصا از آمریکا بذر پنبه ای به نام "آکالا" را با خود به ایران آورد و بعد از سالها بررسی و اعمال روشهای زراعی و علمی، رقم جدیدی به نام آکالای ایران ایجاد شد که از نظر کیفیت الیاف شهرت بین المللی یافت و هنوز در ایران و کشورهای پنبه خیز دیگر دنیا مورد استفاده است.

آقای مهندس ربوبی بعد از بازنشستگی چند سالی به عنوان مشاور در سازمان پژوهشهای علمی کشور خدمت نمود و با استفاده از اشعه رادیواکتیو و ایجاد تغییرات ژنتیکی در بذر پنبه، موفق به انتخاب ارقام جدیدی گردید که در حقیقت آغازی برای اجرای روشهای مهندسی ژنتیک در ایران بود.

نویسنده: مهندس واعظ زاده