Alicia Fuentes Company

Student, Project Manager, and Director in Castelló d'Empúries, Espanya

Vaig iniciar la formació professional amb un CFGS Integració Social, un cop finalitzat vaig cursar el Grau en Educació Social i després el Postgrau en Avaluació, Programació i Supervisió de polítiques socials.

Sóc també Graduada en Dret i postgraduada en gestió pública del desenvolupament local, l'emprenedoria i l'ocupació per la UAB i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals.

Sóc una professional amb experiència en llocs de direcció, em motiven els reptes i estic còmode en entorns canviants. Els darreres anys he dirigit els departaments de serveis socials, ensenyament, joventut, cultura i festes de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, i posteriorment els departaments de promoció econòmica i ocupació.

Considero que un bon equip motivat és condició indispensable per a l'èxit de qualsevol projecte. Assumeixo amb naturalitat la presa de decisions i encara que sempre intento basar-les en anàlisi d'informació objectiva, quan això no és possible les prenc si són necessàries.

Sempre oriento a resultats la meva feina i la del meu equip, planifico i fixo objectius a curt, mitjà i llarg termini que es puguin avaluar i serveixin de full de ruta cap a la consecució d'aquests resultats. Tinc una visió global de l’empresa, i intento mantenir sempre un coneixement suficient del detall dels diferents departaments, gràcies a això sóc capaç d'alinear els esforços de l'equip al meu càrrec amb els objectius estratègics de la companyia.

Sóc una persona sociable i extravertida, i considero que un lloc de direcció s'exerceix 24 hores al dia. L'honestedat és una característica que considero fonamental fins a l'extrem.

  • Education
    • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
    • IES Montilivi
    • National University of Distance Education