Make a name for yourself, like Alicja.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Alicja Koczaska

Alicja Koczaska

Tropicielka ambitnych brzmień. Strzelam aparatem i sarkazmem. Zachłyśnięta technologiami. Umiem w makijaż.