Alireza Ghadrboland

شناسنامه ام می گوید که در دوازدهمین روز از اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصدوشصت و پنج خورشیدی متولد شدم. دوران کودکی خود را در بیشتر با فعالیت های هنری کودکانه-حضور در کانون پرورش فکری کودکان و کتابخوانی سپری نمودم. در سال 1387 در مقطع کارشناسی کامپیوتر و در گرایش نرم افزار از دانشگاه فارغ التحصیل گردیدم. به دلیل علاقه خاصی که به تدریس داشتم در حین خدمت سربازی اقدام به برگزاری کلاس های کامپیوتر نمودم.علاوه بر آن دوره هایی تحت عنوان آموزش فرهنگی تشکیل داده که هدف از آن آشنا نمودن جوانان با فرهنگ و تاریخ پربار این مرزوبوم و مفاخر ملی ایران بود.