Ali KİLCİ

Büyük çaplı inşaatlarda ve gemi inşa tersanelerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev almaktayım. Yine tersanelerde ve bazı tehlikeli madde taşıyan firmalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapmaktayım.