Make a name for yourself, like Ali.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Ali KİLCİ

Büyük çaplı inşaatlarda ve gemi inşa tersanelerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev almaktayım. Yine tersanelerde ve bazı tehlikeli madde taşıyan firmalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapmaktayım.