علیرضا مهجور

من علیرضا نصراللهی مهجور هستم

مدت هاست که در زمینه شبکه فعالیت دارم

دارای مدرک لیسانس و مدارک عالی شبکه هستم

مدارک من

Network+ CCNA CCNP MCITP