Ali Shan

Karachi

I am Sr. Software Engineer at Monet abu dhabi group.

  • #alishan
  • #developer
  • #programmer
  • #softwareengineer
  • #alishanzaidi
  • Work
    • monet