Allan Rosengaard

Chef, franchisee, and merchant in Aarhus, Denmark

View my portfolio

Jeg ansvarsfuld og evner at tilpasse mig socialt blandt andre, og i alle situationer. Jeg er fleksibel og kan lide at gennemtænke opgaverne, for derigennem at opnå en praktisk forretningsforståelse og et, for alle parter, tilfredsstillende resultat. Endvidere arbejder jeg med et positivt og humoristisk syn, samt en naturlig nysgerrighed for, hvad der rører sig omkring mig, for derved at skabe det bedst mulige arbejde.