Alma Studium

Teach of Foreign Languages in Polska

Visit my company website

Studium Języków Obcych Alma jest pierwszą ze szkół językowych zarejestrowanych w Łodzi w roku 1988, funkcjonującą początkowo w budynku technikum przy al. Politechniki 37.

Cztery lata później Studium przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Tuszyńskiej 31, gdzie kolejno powstawały dzienne szkoły ogólnokształcące: Gimnazjum Językowe, Szkoła Europejska z dwujęzycznym gimnazjumoraz dwujęzycznym liceum z programem Matury Międzynarodowej IB, a w roku 2006 utworzona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa.

Od kilku lat z sukcesem prowadzimy filię ALMY usytuowaną w dzielnicy Widzew Wschód, przy ul. Lermontowa 7, w budynku Szkoły Podstawowej nr 33.

W ramach struktury organizacyjnej pieczę nad wszystkimi jednostkami edukacyjnymi sprawuje ich założycielka i dyrektor, Urszula Moryc.

Kompetencje decyzyjne w Studium posiada również dyrektor metodyczny, odpowiedzialny za właściwą realizację programu szkoły, ukierunkowanie słuchaczy pod kątem wyboru odpowiedniej grupy językowej, opiekę nad lektorami, dobór najlepszych podręczników i pomocy naukowych dostosowanych do aktualnych potrzeb oraz spójny system diagnozowania postępów w nauce.

Kadrę lektorską tworzy zespół ludzi z pasją dydaktyczną, których opinie i spostrzeżenia mają swój udział w planowaniu pracy szkoły. Cyklicznie organizowane metodyczne spotkania lektorów służą nie tylko doskonaleniu warsztatu zawodowego ale też i wspólnemu wypracowywaniu założeń programowych oraz form współdziałania ze słuchaczami i rodzicami młodszych uczniów. Lektorzy udzielają bezpłatnych konsultacji w razie konieczności uzupełnienia materiału.