Alma Taawo

librarian in Stockholm, Sverige

Alma Taawo

librarian in Stockholm, Sverige

Jag är utbildad bibliotekarie och informationsspecialist med fokus på it och internet. Mitt specialområde är metadata. Jag bygger även responsibla webbplatser i WordPress.

Bra metadatamärkning är angeläget i ett alltmer komplext informationssamhälle. I mitt eget företag erbjuder jag rådgivning och utför uppdrag inom: metadata, taggning, digitala medier, öppna lärresurser, söktjänster, content management och WordPress.

  • Work
    • Freelance Consultant
  • Education
    • Library and Information Science
    • Lund University