Alo Guru

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

AloGuru là nền móng kết nối Chuyên gia và người dùng duyệt y Video Call đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi giải quyết những bế tắc của các bạn bằng phương pháp đưa họ tới có những Chuyên gia phù thống nhất sở hữu mỗi vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Liên hệ: 0906330450, dc: 24 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, website: https://aloguru.com/