Alon Nisser

Israel

‏כלכלה, פוליטיקה, חברה, היסטוריה, מחשבים, אקסל, ספרים, הקשרים, קצת פייטון וקוד פתוח. עד אתה פירשו הפילוסופים את העולם כי מיקרובלוגינג זה כיף