ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πειραιάς

Η ‘ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘ΛΕΟΝΤΕΣ’’, καλύπτει τεχνικές μάχης από το 12ο μ.Χ έως τον 19ο μ.Χ αιώνα. Τα μέλη της εκπαιδεύονται στην οπλομαχία της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας χρησιμοποιώντας ξίφος τύπου σπαθίον και σπάθη τύπου παραμήριον και μικρής ασπίδας. Εκπαιδεύονται στη Γερμανική πολεμική τέχνη (Kunst des Fechten or kunstfechten) σε τεχνικές του μακριού σπαθιού (langes schwert) μελετώντας τις τεχνικές των δασκάλων της ‘Κοινωνίας του Liechtenauer’ (Geselschaft Liechtenauers), αλλά και τις διδαχές του Joachim Meÿer ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους δάσκαλους και Freifechter, που ακολουθούσε τη παράδοση του Johannes Liechtenauer. Εξασκούμαστε στα ακόλουθα όπλα: μακρύ σπαθί (langes schwert),rapier,dussack και ραβδίου (staff). Μελετάμε την Ιταλική σχολή ξιφασκίας: Εξασκώντας τη χρήσης του rapier, ακολουθώντας τα χειρόγραφα τα μεγάλων Ιταλών δάσκαλων της ξιφασκίας Ridolfo Capo Ferro, του Camillo Agripa και άλλων. Επίσης εξασκούμαστε και στη

  • Work
    • Εκπαίδευση