Týna Altová

CZ

Ahoj, jmenuji se Kristýna Altová a je mi 13 let.

Narodila jsem se v Nové Městě na Moravě ale žiji v Zubří.

Většinu rodiny mám v Hanáckém kraji.

Chodím do třídy se specializací na Výpočetní techniku.

Má máma se jmenuje ...... a je jí ......

Můj táta se jmenuje......a je mu .......

Mám ráda zvířata.

Za 10 let ( 23 let ) se vidím na škole v Kroměříži ohledně Veteriny.

Má oblíbená skupina je One Direction

Přátelé:

http://about.me/kvencalkova

http://about.me/anna.strofova

http://about.me/bartova.valerie

Aj

Hello, my name is Christine Altová, I'm 13 years old.

I was born in New Town in Moravia, but I live in Zubří.

Most of the families I have in the Hanácká region.

I go to class with a specialization in computer technology.

My mom's name is ...... and she is ......

My dad's name is ...... and he is .......

I love animals.

For 10 years (23 years), I see the school in Kroměříž regarding the vet.

My favorite band is One Direction

My friends:

http://about.me/kvencalkova

http://about.me/anna.strofova

http://about.me/bartova.valerie

Nj

Hallo, mein Name ist Christine und ich Altova 13 Jahren.

Ich wurde in Neustadt in Mähren geboren, aber ich lebe in Zubří.

Die meisten Familien habe ich in der Region Hanácká.

Ich gehe in die Klasse mit einer Spezialisierung in Computer-Technologie.

Name Meine Mutter ist ...... und sie ist ......

Name meines Vaters ist ...... und er ist .......

Ich liebe Tiere.

Seit 10 Jahren (23 Jahre), sehe ich die Schule in Kroměříž bezüglich Tierarzt.

Meine Lieblingsband ist One Direction

Freunde:

http://about.me/kvencalkova

http://about.me/anna.strofova

http://about.me/bartova.valerie