Al Joseph Academia Lumen (Dudong Daga)

Writer in Dasmariñas, Philippines

Read my blog

Hi! I'm Al Joseph Academia Lumen, writer and founder of the writing group "Lapis sa Kalye" under the pseudonym Dudong Daga. The author of the book "D.D (Kuwento.Karanasan.Kalokohan.Kashitan)" and co-writer of the novel "Pendulum: Hindi ito ang normal mong nababasa", "Titser, May I Go Out? Koleksyon ng sari-saring kwentong klasrum" and "Disminoriya: Modernong Maria Clara". I love food, music and travelling. Visit my blog to know more about my shenanigans.

"Basa lang nang basa at sulat lang nang sulat".