alvar ibanez

In this little corner of the world you can find all the footsteps gathered from my university trip on the web.

En aquest petit racó s'agrupen les meves petjades a la xarxa al llarg del meu viatge universitari.