Alwida Antonina Bajor [Alvyda Bajor]

Writer of books in Vilnius County, Lithuania

Read my book

publicystka, pisarka, dziennikarka, scenarzystka teatralna, tłumaczka. Autorka książek, autorka ponad 2 tys. publikacji w litewskich i polskich periodykach: Kurier Wileński, Magazyn Wileński, Znad Wilii, Ateneum Wileńskie, Tygodnik Wileńszczyzny, Nasza Gazeta, Nasz Czas, Katalikų pasaulis, Veidas, Kinas, 7 meno dienos, Lithuania, Zesłaniec, Pro memoria, Kwartalnik Filmowy.

W latach 80. i 90. pełniła funkcję kierownika Działu Literatury i Sztuki polskojęzycznego dziennika Kurier Wileński.

W latach 1991 - 1994 była redaktorem polskojęzycznych audycji litewskiej stacji radiowej Vilniaus varpas.

W latach 2000. na łamach Magazynu Wileńskiego opublikowała obszerne cykle publicystyczne.

Laureatka literackich nagród – Czesława Miłosza (1992), im. Witolda Hulewicza (2007). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2018).

Wydała książki:

1. Otwarła się nadwilejska góra (wyd. Choose and win media Mikołaj Kołyszko, Kraków, 2020);

2. Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza (wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2016);

3. Album "Polskie Studio Teatralne w Wilnie 1960-2010" (wyd. Polskie Studio Teatralne w Wilnie, 2012);

4. Druskieniki i okolice (wyd. Šviesa, Kaunas, 1998);

5. Mickiewicza młodości kraje (Wydawnictwo Polskie w Wilnie, 1998);

6. Piorun, Jezioro Czerwone (Wydawnictwo Polskie w Wilnie, 1995);

7. Virsmas. Rozmowy z Jonasem Vaitkusem (wyd. Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, 1991);

Wybrane publikacje w wydawnictwach zbiorowych:

- O wileńskiej adoratorce Stasia Zofii Dembowskiej-Romer. „Witkacy. Plėšrūniškas protas” [Witkacy. Umysł drapieżny]. Wyd. Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie, Aukso žuvys, 2019.

- Witkacy w Syłgudyszkach. "Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?" Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 2014.

- Na tropach bohaterów powieści i reportaży Józefa Mackiewicza. "Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej; Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu "Duchowe źródła nowej Europy", Zamek Rapperswil, Szwajcaria. Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, 2011.

- Spotkanie w Dolinie Adama Mickeiwicza. "Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka)"; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

- Bronisław Piłsudski i Zułów. "Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei - an excellent charter in the history of Polish-Japanese relations". Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2001.

  • Education
    • Vytautas Magnus University Academy of Education