Alwida Antonina Bajor

Writer in Vilnius County, Lithuania

Read my book

publicystka, dziennikarka, pisarka, tłumaczka. Autorka ponad 2 tys. publikacji m. in. w Lithuania, Kinas, Kwartalnik Filmowy, Katalikų pasaulis, Zesłaniec, Spotkania Lwowskie, Magazyn Wileński, Veidas, polskich i japońskich pismach naukowych. Uczestniczka międzynarodowych konferencji.

W latach 1980 - 2000 pełniła funkcję kierownika Działu Literatury i Sztuki polskojęzycznego dziennika Kurier Wileński.

W latach 1991 - 1994 była redaktorem polskojęzycznych audycji i słuchowisk stacji radiowej Vilniaus varpas.

Autorka kilkunastu scenariuszy sztuk dla scen polskich w Wilnie i Teatru Polskiego w Moskwie.

Laureatka literackich nagród – Czesława Miłosza (1992), im. Witolda Hulewicza (2007). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2018).

Wydała dotychczas:

Virsmas. Rozmowy z Jonasem Vaitkusem (wyd. Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, 1991);

Piorun, Jezioro Czerwone (wyd. Magazyn Wileński, Wilno, 1995);

Druskieniki i okolice (wyd. Šviesa, Kowno, 1998);

Mickiewicza młodości kraje (wyd. Magazyn Wileński, Wilno, 1998);

Polskie Studio Teatralne w Wilnie 1960-2010 (Warszawa, 2012);

Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza (wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2016).

  • Education
    • Lithuanian University of Educational Sciences