Karol Wiśniewski

Patriota, wolnościowiec, miłośnik gór i fan futbolu amerykańskiego.