Arnau Mañosa i Martí

Sabadell

Tècnic de So, Jugador del Desperdiçiu de Salònica, un terç de la @lefasbd, intentant sumar a la @CridaSabadell i #malgermà