Make a name for yourself, like Amelia.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Amelia Dozorska

Zajmuje się prowadzeniem własnej restauracji w Krakowie, którą znajdziecie na stronie http://www.uziyada.krakow.pl.