Ahmet Demir

Şeytan azapta gerek ve ben o değilim.