امین سعدآباد

متولد سی ام مهر شصت و هفت

دوستدار طبیعت

خسته

سرسوزن ذوق

اندکی هوش

عمراً در روابط عاشقانه موفق

عمراً در روابط موفق

عمراً موفق

سرخورده اجتماعی

همه عاشقشن

ولی هیشکی حاضر نی دوست دخترش بشه

طرفدار سلینجر فقید

این چپیه اس تو عکس