Amit Kokate

Nanded

वाघ जर डरकाळी फोडत नसेल तर याचा अर्थ हा नव्हे कि त्याला डरकाळी फोडता येत नाही...!!! वाघात आणि कुञ्यात फरक असतो. वाघ तेव्हाच डराकाळी फोडतो जेव्हा एक तर तो शिकार करणार असेल किंवा शिकार केलेला असेल म्हणून वाघाला जागवू नका...!!! जय महाराष्ट्र

  • Work
    • Student
  • Education
    • Deshikendra High School
    • ITM college Nanded
    • Jaikranti college,latur