Anders Morin

Anders Morin

Mitt namn är Anders Morin. Jag bor i Viby, är född 1956, civilekonom, är sambo med Karin och har två utflugna barn, Magnus och Harald.

För mig är jobben och skolan viktigast. Det är bra att Sollentuna växer, men det ska göras så att våra fantastiska naturområden bevaras och miljön skyddas.

Det krävs fortsatt kvalitetfokus så att skolorna i Sollentuna kan bli ännu bättre. Elever med svårigheter ska fångas upp tidigt. Lärarlönerna ska öka så att vi kan behålla och rekrytera duktiga lärare. Fler gymnasieplatser behövs på Rudbeckskolan.

För fler i jobb ska näringslivsklimatet bli ännu bättre. Jag vill också införa kommunalt delfinansierade praktikjobb för ungdomar mellan 16 och 20 år, som en ny möjlighet för dem som varken studerar eller arbetar.

Ett minskat utanförskap minskar också grogrunden för främlingsfientliga partier. Det är viktigt för mig att Sollentuna står upp för generös flyktingpolitik, så att människor som tvingas lämna sina hem på grund av krig och terror känner sig välkomna här.